Про нас

Народження Людини – велике і важке діяння, щаслива і  болісно складна праця, яка  називається багатозначним і безкінечно оновленим словом  “ВИХОВАННЯ”. Кожен з нас усе життя виховує інших і все життя виховується сам – у цій цілеспрямованості й направленості наших  взаємовідносин – одна з  найважливіших сторін  світу людського.

В.О.Сухомлинський

В закладі виховується 305 дітей.

Працює 11 груп:

1 група для дітей віком від 2 до 3 років

3 групи для дітей 4 – го року життя

2 групи для дітей 5-го року життя

3 групи для дітей 6 – го року життя

2 логопедичні групи для дітей 5-го та 6-го року життя

Серед дошкільних груп діють 3 групи інклюзивної освіти, в яких виховується 5 дітей з особливими освітніми потребами. В закладі створені умови для навчання, виховання та розвитку дітей з ООП: працюють 3 асистенти вихователя, вихователі, залучені спеціалісти – практичний психолог, соціальний педагог, вчителі – логопеди, вчитель – дефектолог, вчитель-реабілітолог; обладнані сенсорні куточки, систематизований дидактичний матеріал, є пандус та кнопка виклику.

В закладі обладнані та працюють кабінети: медичний, методичний, практичного психолога, соціального педагога, вчителів-логопедів, інструктора з фізкультури та музичних керівників.

Функціонують дві зали: музична та спортивна.

Узагальнюючі дані про якісний склад педагогічних працівників.

Всього педагогічних працівників: 32 чоловіки

З них:

1. За освітою:

Повна вища освіта – 25 78%

Неповна вища освіта – 4 13%

Базова вища освіта – 3 9%

2. За фахом:

Фахова освіта – 16 50%

Нефахова освіта – 16 50%

3. За категоріями:

Спеціаліст вищої категорії – 10 чоловік 31%

Спеціаліст першої категорії – 6 чоловік 19%

Спеціаліст другої категорії – 7 чоловік 22%

11-й тарифний розряд – 4 чоловіки 13%

Не атестувалися – 5 чоловік 15%

4. Педагогічне звання

Вихователь-методист/вчитель-методист – 10 чоловік 31%

Старший вихователь – 1 чоловік 3%

Відмінник освіти України – 1 чоловік 3%

5. За стажем роботи

До 5 років – 5 16%

До 10 років – 7 22%

До 20 років – 9 28%

Більше 20 років – 11 34%

Педагогічний колектив спрямовує свої зусилля на вирішення в 2023-2024 н.р. наступних завдань:
1. Поглиблювати системну та послідовну роботу з національно-патріотичного виховання дітей через подальше формування у дошкільнят комплексу знань про сім’ю, родину, рідне місто, Батьківщину, Україну шляхом використання проєктної технології.
2. Продовжити роботу над забезпеченням безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах закладу дошкільної освіти та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах дії воєнного стану.
3. Спрямувати діяльність педагогів на формування діамонологічної компетенції дітей шляхом використання сучасних технологій, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів.

Мова освітнього процесу – українська.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи.

Чергова ранкова група з 07.00 до 07.30год.

Вечірня група з 18.00 до 19.00 год.

Головний зміст освітньої діяльності дошкільного закладу відповідає основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України – оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж всього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

Важливим аспектом роботи колективу є питання оптимізації освітнього процесу, урізноманітнення форм співпраці з батьками та їх активізації. Педагогічний колектив при цьому ефективно використовує важливі принципи основного документу, у плані змісту, завдань, цілей дошкільної освіти – Базового компоненту, – як інтеграція, гуманізація, систематизація; що дає можливість успішно вирішувати завдання щодо формування освіченої творчої особистості, набуття життєвої компетентності дитини.

Освітній процес здійснюється за програмами:

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І. Білан, за загальною редакцією О.В. Низковської, 2017 р.
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко, 2017 р.

Парціальна програма курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»/ Н.Гавриш, О.Пометун, 2019 р.

Розклад

Понеділок - П'ятниця (7:00 – 19:00)

Суббота та Неділя - Вихідні

Адреса

Україна, м. Житомир 10001

вулиця Довженка, 11

Дні прийому

Понеділок - 14.00 - 17.00

Середа - 9.00 - 12.00

Контакти

(0412) 43-76-71

57barvinok@ukr.net