Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічна база – необхідна умова функціонування навчального закладу і реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого садка сучасним навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати додаткові освітні послуги, освітню діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи і т.д.

Майном дошкільного закладу, як визначено статутом, є матеріально-технічна база дошкільного закладу, що включає: будівлю, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання та інше. Матеріально-технічне забезпечення закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року №1633. У закладі функціонує 11 груп  (1 група раннього віку, 10 груп передшкільного віку, з них: 3  – інклюзивні групи, 2 – логопедичні, 5 – групи загального розвитку). Групові та адміністративні приміщення  закладу дошкільної освіти мають затишний та естетичний вигляд, відповідають вимогам Санітарного регламенту.  Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень, ревізія і ремонт системи теплопостачання,  вентиляційних та каналізаційних систем, систем водопостачання, заміна і ремонт технологічного обладнання. Заклад дошкільної освіти за кошти міського бюджету забезпечений самими необхідними господарчими товарами та інвентарем для прибирання приміщень, території закладу.

Комунальний заклад «Житомирський дошкільний навчальний заклад №57 (ясла-садок) Житомирської міської ради» (далі – ЖДНЗ) має ліцензію на здійснення діяльності, пов’язаної із наданням послуг для одержання освіти за рівнем «дошкільна освіта».