Логопедична група № 1 “Акварелька”

25.Бер.2018
Логопедична група № 1 “Акварелька”

Наші вихователі:

                 

                      Петровська Світлана Валеріївна                                         

Кушнір Леся Борисівна

 Вчитель – логопед: 

Ковальчук Жанна Миколаївна

                                          Помічник вихователя:                                            

                                                     

Овдієнко Наталія Миколаївна    

Логопедична група – це колективний вплив на дитину з боку вчителя-логопеда, вихователів, психолога, музичного керівника, інструктора з фізкультури, медичної сестри, соціального педагога. Організація роботи з дітьми, що мають вади мови, проходить в цікавій ігровій формі з використанням особливостей психофізичного розвитку дошкільників. Для занять з малюками обладнано логопедичний кабінет. Головна мета корекційного навчання – формування у дітей правильного, чіткого, виразного мовлення з урахуванням лексичної та граматичної будови мовлення.

Вихователі використовують в роботі з дітьми інноваційні технології: «Ейдетика», «Мнемотехніка».

Це методики запам’ятовування:

 • Мнемотехніка (методи, в основі яких є вербально-логічне мислення);
 • Ейдетика (методи, в основі яких конкретно-уявне мислення).

До того ж, застосовуючи методи ейдетики, ми підключаємо інші відчуття:слухові, тактильні, рухові, нюхові і навіть смакові! Таким чином, відбувається розвиток усіх видів пам’яті, і, як наслідок ефективність навчання покращується.

В групі працює гурток «Чарівна ниточка», метою якого є розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії, дрібної моторики рук дошкільнят. Вихователем і дітьми створюються картини з ниток та покидькового матеріалу, які прикрашають інтер’єр не тільки групи, а й дитячого садочка.

Вихователями групи створений міні – музей «Чарівна ниточка». Цей музей допомагає ознайомити дітей з різними видами ниток, тканинами та виробами з ниток, з технологією виготовлення різних ниток, а також з використанням ниток та виробів з них в різних видах дитячої діяльності.

Дитячий садок – друга домівка: тепла, затишна, безпечна. Ми, дорослі, приходимо в дитячий садок, щоб подарувати дітям радість спілкування, стати їх друзями і партнерами в будь-яких справах, дати кожній дитині шанс розкритися, розвинути свої таланти.

Проблемна тема Катеринич  Світлани Валеріївни: «Пісочна анімація як ефективний засіб формування комунікативних навичок дошкільників»

Педагогічне кредо: ” Вчити і виховувати.

Вести, але не тягнути за собою.

Спонукати, але не змушувати.

Вказувати шлях, але дозволяти дитині йти самій”  (Конфуцій)

Головним завданням педагога в формуванні комунікативних навичок дошкільників є:

 • розвиток способів вираження емоцій, почуттів, станів, рухів, які в звичайному житті з якихось причин дитина не може або не дозволяє собі проявляти. розвинення у дитини сприйнятливості як базової особистісної якості;
 • прищеплювання здатності «приймати», «передавати», «трансформувати», тобто бути споживачем і творцем культури;
 • удосконалення дрібної моторики руки та координації рухів;
 • збагачення і активізація словника дитини;
 • розвиток звукової культури мовлення;
 • розвиток граматичного ладу мовлення;
 • розвиток діалогічної та монологічної мови;

Мета роботи з пісочною анімацією:

 • Ознайомити з  засобами пісочної анімації « Світовий стіл», художній матеріал – пісок; знайомити з прийомами малювання піском, гармонізувати психоемоційний стан дитини, розвивати творчість, виховувати  поняття красоти  оточуючого середовища,  потреби свого вираження до нього.
 • Розвивати дрібну моторику, тактильну  чуттевість, пластику рухів рук, розвивати пам’ять, стимулювати роботу мозку (пізнавальні  процеси).
 • Виховувати самостійність, впевненість, вчити прийомам комунікацій (обговорювати тему, домовлятися малювати по черзі, в парах, підгрупою).

Педагогічне кредо:

«Природа стає могутнім виховним чинником лише тоді, коли маленька людина після трьох-чотирьох років  навчання в школі з подивом приходить до думки: світ став багатшим, гарнішим і ця зміна світу – моя праця. Це я.

Навчання і виховання повинні бути такими, щоб праця, об`єктом якої є природа, відкрилася перед допитливою людиною, як захопливе, цікаве життя розуму».

 

Проблемна тема Кушнір Лесі Борисівни «Формування компетентності дошкільника з теми: «Природа Космосу»

Мета: формування цілісного уявлення про безмежність Всесвіту; космос  як простір, що існує за межами планети Земля; Місяць – супутник Землі; Сонце, як зорю; планети, що обертаються навколо Сонця.

Завдання:
У процесі пізнавальної, ігрової, дослідницької, творчої діяльності формувати у дітей астрономічні уявлення про зорі, планети, Сонце, Місяць;

 • Активізувати пізнавальну діяльність дітей, батьків та педагогів;
 • Узагальнювати, розширювати знання про планету Земля, різноманітність її природи, вплив природних чинників на здоров’я дитини;
 • Вчити робити висновки про властивості Сонця, зміни дня і ночі, пір року, про значення сонця в житті людини;
 • Сприяти усвідомленню дітьми взаємозв’язку природи Космосу і природи планети Земля;
 • Давати знання про космонавтів; про значення освоєння космосу для людей;
 • Ознайомити дітей з життям великого вченого, винахідника, конструктора С.П.Корольова та його внеском у дослідження космосу;
 • Викликати у дітей емоційно – естетичний відгук на споглядання космосу;
 • Збудити інтерес до пізнання таємниць Всесвіту;
 • Формувати у дошкільнят ціннісне ставлення до природи й мотивацію щодо її збереження.

Проблемна тема Ковальчук Жанни Миколаївни :«Профілактика порушень писемної діяльності у дітей старшого дошкільного віку».

Педагогічне кредо: «Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає».

Мета роботи: формувати основні механізми (передумови) писемної діяльності, недорозвиток яких у майбутньому може призвести до порушення писемної діяльності дошкільників , а згодом в молодших школярів.

Завдання:

 • розвиток фонематичної сторони у дітей старшого дошкільного віку;
 • формувати правильну звуковимову;
 • розвивати загальну та дрібну моторику в дітей;
 • удосконалювати навички просторового орієнтування;
 • сприяти розвитку зорового гнозису (аналізатору) та контролю у старших дошкільників.

Основні компоненти  готовності дітей дітей старшого дошкільного віку до оволодіння писемною діяльністю є:

 • стан фонетико-фонематичної сторони мовлення;
 • стан моторики та графо-моторних навичок;
 • просторове орієнтування;
 • слуховий та зоровий контроль.

В групі активно використовуються прийоми мнемотехніки.

Мета роботи з дітьми: формувати вміння дошкільників описувати  та порівнювати  предмети за допомогою  мнемотаблиць, вправляти у складанні речень за схемами, стимулювати розгадувати загадки, колективно складати казки та запам’ятовувати римований текст, розвиваючи  зв’язне мовлення дітей та збагачувати  словниковий запас .

  Завдання:

 • зменшувати стреси від навчання ;
 • підвищувати самооцінку дитини завдяки результативності у навчанні;
 • формувати правильну звуковимову, вміння самостійно вчитися;
 • розвивати зв‘язне мовлення, основні психічні процеси;
 • збільшувати об’єм пам’яті;
 • стимулювати виділяти істотне , знаходити спільне і відмінне;
 • підвищувати інтерес до вивчення рідної мови;
 • удосконалювати навички словозміни, словотворення;
 • розширювати творчі можливості дитини;
 • підвищувати самооцінку, розвивати ініціативність, самостійність дитини.

МНЕМОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ:

 • аналогія;
 • трансформація;
 • тлумачення;
 • зв’язування (колаж);
 • сюжет;
 • логічні запитання;
 • небилиці;
 • піктограми;
 • наочне моделювання;
 • мнемоквадрати;
 • мнемодоріжки;
 • мнемотаблиці;
 • передача змісту відповідними рухами;
 • передача змісту через гру-драматизацію (інсценування).

Наша група:

 

 

Галерея зображень